/ IHRights#IranExecutions: According to IHR sources, on Saturday, June 15, prisoner Mohammad Shekaf was hanged at Ahvaz (Ahwa… https://t.co/Bj7Xdt0JcC18 ژوئن

حکم اعدام یک زندانی در زندان کرمان اجرا شد

12 اکتبر 17
حکم اعدام یک زندانی در زندان کرمان اجرا شد

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶: یک زندانی که با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود در زندان کرمان اعدام شد.

بنا به گزارش ایسنا و به نقل از "مختار شمس الدینی"، معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمان، صبح روز جاری، پنج‌شنبه ۲۰ مهر ماه حکم اعدام یک زندانی در زندان کرمان به اجرا درآمد.

هویت این زندانی "پ. د" اعلان شده که به اتهام محاربه از طریق بستن جاده، گروگانگیری افغانستانی‌ها و اخاذی از ایشان به اعدام محکوم شده بود.

سال گذشته در ایران دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۴۴ نفر با اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده‌اند.

بـه دلیـل تعریـف بسـیار مبهـم ایـن مفاهیـم، اتهامـات محاربـه (جنـگ افـروزی علیـه خـدا) و افسـاد فـی الارض (فسـاد بـر روی زمیـن) در مـورد طیـف وسـیعی از جرائم اسـتفاده می‌شـوند.