/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

رجایی شهر کرج؛ انتقال حدود ۱۰ زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

24 اکتبر 17
رجایی شهر کرج؛ انتقال حدود ۱۰ زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

سازمان حقوق بشر ایران، ۲ آبان ماه ۱۳۹۶: روز گذشته حدود ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر کرج که عمدتاً با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز گذشته، ۱ آبان ماه حدود ۱۰ زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج به سول انفرادی منتقل شدند و قرار است در صورتی که شکات پرونده حاضر به دادن رضایت و یا مهلت نشوند، صبح روز چهارشنبه اعدام شوند. این زندانیان عمدتاً با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده‌اند.

اسامی برخی از این زندانیان که توسط سازمان حقوق بشر ایران احراز شده عبارت است از: "ایمان راسخی"، "مجتبی غیاثوند" و "مجید نظیفی" از بند ۱؛ "محمود خیری"، "حمیدرضا شجاعی" و "نعمت سگونداز" از بند ۶.

"مجتبی غیاثوند" پیشتر نیز دو بار جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما هربار با اخذ مهلت از شکات پرونده به بند بازگشت. پیش‌تر یک منبع مطلع در خصوص وی به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: "مجتبی به اتهام قتل در یک دعوای طایفه‌ای به اعدام محکوم شده و با اینکه در تمام مراحل دادرسی بر بی‌گناهی خود اصرار داشته به اعدام محکوم شده است."

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام از میان ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.