/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام ده زندانی در زندان رجایی شهر کرج

30 نوامبر 17
اعدام ده زندانی در زندان رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران، ۹ آذر ماه ۱۳۹۶: صبح روز گذشته ۱۰ زندانی که عمدتاً با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۸ آذر ماه، ۱۰ زندانی در محوطه زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این زندانیان که در یک گروه سیزده نفری به سلول انفرادی منتقل شده بودند عمدتاً با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند.

هویت پنج تن از زندانیان اعدام شده عبارت است از: مجید نظیفی از بند ۳، فرشید کریمی از بند ۱۰، حسن امین زاده از بند ۶، حسین علی شیر از بند ۳ و قاسم مهرابی از بند ۶.

همچنین وبسایت رسمی "رکنا" خبر یکی از این ۱۰ اعدام که فردی با نام "داریوش" بوده را منتشر کرده ولی در قبال ۹ اعدام دیگر سکوت اختیار کرده است.

یک منبع مطلع در خصوص "مجید نظیفی" به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "وی پیشتر هم یکبار برای اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود ولی اینبار خانواده مقتول حاضر نشدند مهلت بدهند و اعدامش کردند. قتل وی در طی یک نزاع رخ داده بود و مقتول طرف دعوای وی نبود. می‌توان گفت قتل وی عمدی نبوده است، شکات پرونده هم قرار بود در قبال ۲۰۰ میلیون تومان رضایت دهند که خانواده مجید نتوانستند پول مورد نظر را جور کنند."

یکی از زندانیانی که صبح چهارشنبه موفق به گرفتن مهلت از شاکیان پرونده شد "علی بیابان" نام داشت. وی به اتهام قتل دوست خود بر سر یک شوخی به اعدام محکوم شده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام از میان ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.