/ IHRightsیک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی زنجان اعدام شد.… https://t.co/yAKImQXlfp22 مارس

اعدام پنج زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه/ تصویر

11 دسامبر 17
اعدام پنج زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه/ تصویر

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶: پنج زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل آباد) اعدام شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، دوشنبه ۲۰ آذر ماه، پنج زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. این پنج زندانی همگی با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.

هویت یکی از زندانیان اعدام شده که تا لحظه تنظیم این خبر احراز شده «کیکاووس آشوری» بوده است. وی از ۱۵ سال پیش با اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

این پنج اعدام تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده‌اند.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام از میان ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.