/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد

22 ژانویه 18
یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد

سازمان حقوق بشر ایران، ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶: یک زندانی که به اتهام قتل عمد در طی یک نزاع خیابانی به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز یکشنبه ۱ بهمن ماه، حکم اعدام یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد.

این زندانی که هویتش «حسین. خ» عنوان شده به اتهام قتل یک نفر در طی یک نزاع خیابانی به اعدام محکوم شده بود. این نزاع در مرداد ماه ۱۳۹۵ به وقوع پیوست و فرد اعدام شده در طی آن از تبر استفاده کرده بود.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام از میان ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.