/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام احمد فروهید که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #بروجرد به اج… https://t.co/TmxGtb1ZvY25 سپتامبر
اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۱۷

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ فروردین ماه ۱۳۹۷: دهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند. با در نظر گرفتن بیش از یک اعدام در هر روز و بیش از یک اعدام در هر ۱۶۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۷، ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام‌ها نسبت به سرانه جمعیت را همچنان حفظ کرده است.

علیرغم انتقادهای بین المللی، حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ نیز به اجرای اعدام‌ها در ملاء عام ادامه داده است. اعدام‌ها در ملاء عام بار‌ها توسط سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است. پیشتر هم دبیر کل سازمان ملل و هم گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در گزارش‌هایشان خواستار منع اجرای حکم اعدام در ملاء عام شده اند. در سال ۲۰۱۷ مقامات ایران ۳۱ اعدام در ملاء عام را در حضور شهروندان اجرا کرده اند. این اعدام‌ها از طریق آویزان کردن از طناب صورت گرفته و اغلب به منظور جلب توجه عمومی زمان بندی اعدام‌ها از چند روز و یا چند هفته پیش از اجرا اعلان شده اند. این درحالی است که اعدام‌های در ملاء عام از سوی متخصصان و جامعه شناسان مورد نقد قرار میگیرند.

اعدام یک زندانی در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۷ در ملاء عام. بطور تخمینی پنج هزار نفر در شهر جویبار شاهد این اعدام بوده اند. منبع عکس: وبسایت جویباران

اعدام یک زندانی در ملاء عام در شهر اراک، استان مرکزی، در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۷. این زندانی با طنابی بدور گردنش به آرامی با جرثقیل به بالا کشیده شده است، در این روش چند دقیقه طول میکشد تا زندانی محکوم به اعدام بمیرد. منبع عکس: جام نیوز

اعدام‌های در ملاء عام بارها مورد انتقاد سازمان ملل قرار گرفته اند. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۱۷ خود به مجمع عمومی اظهار داشت: "دبیرکل همچنان با جدیت مخالف رفتار غیر انسانی، بی‌رحمانه، ضدبشری و تحقیر آمیز  اعدام در ملاء عام است."

در جریان دومین "یو پی آر" ایران، ایران توصیه‌ها برای لغو اعدام در ملاء عام را نپذیرفت.

در بخش‌های بعدی، آمار و توزیع جغرافیایی و اتهام‌های افراد اعدام شده در ملاء عام را نشان می‌دهیم. همچنین بعضی تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های رسمی ایران اجرای اعدام در ملاء عام را در حضور کودکان نمایش می‌دهند.

اعدام در ملاء عام از سال ۲۰۰۸

نمودار بالا نشان دهنده اعدام‌های در ملاء عام از سال ۲۰۰۸ میلادی به این طرف است. تعداد اعدام‌های در ملاء عام در سال ۲۰۱۷ تقریبا با سال ۲۰۱۶ برابر بود و بطور قابل توجهی از آمار پنج سال پیش از آن کمتر بوده است.

توزیع جغرافیایی اعدام‌ها در ملاء عام:

در سال ۲۰۱۷ اعدام‌های در ملاء عام در ۱۵ استان مختلف انجام شده است. استان فارس که در ۶ سال گذشته بالاترین آمار اعدام در ملاء عام را بخود اختصاص داده بود، بیشترین کاهش را نسبت به سالهای قبل نشان میدهد.

اتهامات رسمی برای اعدام‌های در ملاء عام:

اکثریت کسانی که در سال ۲۰۱۷ در ملاء عام اعدام شدند با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند. پس از آن تجاوز یا آزار و اذیت جنسی و محاربه اتهامات افرادی را تشکیل میداد که در ملاء عام اعدام شدند.