/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام احمد فروهید که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #بروجرد به اج… https://t.co/TmxGtb1ZvY25 سپتامبر

هشت زندانی از جمله دو تبعه افغانستان در زندان رجایی شهر اعدام شدند

18 آوریل 18
هشت زندانی از جمله دو تبعه افغانستان در زندان رجایی شهر اعدام شدند

سازمان حقوق بشر ایران، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷: هشت زندانی که غالبا با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج تحت تدابیر شدید به قصد مخفی نگهداشته شدن، اعدام شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه، هشت زندانی که عمدتا با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

یکی از زندانیان اعدام شده «اکبر افتخاری» از بند ۶ نام داشت که از ۱۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و در زندان بسر می‌برد. ۵ زندانی دیگر از بندهای دیگر این زندان به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

همچنین دو تن از زندانیان اعدام شده تبعه کشور افغانستان بوده و از بند اتباع بیگانه زندان قزلحصار جهت اجرای حکم به این زندان منتقل شده بودند.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این اعدام‌ها با تدابیر شدیدی به قصد مخفی نگه داشتن انجام شده است که غیر معمول بود.».

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۲۴۰ اعدام از میان ۵۱۷ اعدام در سال ۲۰۱۷ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.