/ IHRightsAccording to reports gathered by IHR, at least 24 ppl were #executed for #drug offences in 2018 in #Iran. Read Mor… https://t.co/WEa7Xdv8Lh22 مارس

اعدام یک زندانی در استان مازندران

10 ژوئیه 18
اعدام یک زندانی در استان مازندران

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۷: یک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در یکی از شهرهای استان مازندران اعدام شده است.

بنا به گزارش ایلنا، یک زندانی که هویت وی "ا- م" فرزند سید نعمت عنوان شده است در استان مازندران اعدام شده است. این زندانی با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود.

این خبر در تاریخ ۱۴ تیر ماه منتشر شده و به نظر میرسد که اعدام در همین روز انجام شده باشد اما در متن خبر به تاریخ دقیق این اعدام هیچ گونه اشاره‌ای نشده است. همچنین در خصوص محل دقیق اعدام این زندانی شبهه وجود دارد، زیرا در تیتر به اجرای این حکم در زندان قائمشهر اشاره شده، ولی در متن خبر زندان ساری محل اجرای این حکم اعدام عنوان شده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۲۴۰ اعدام از میان ۵۱۷ اعدام در سال ۲۰۱۷ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.