/ IHRightsRT @iranhr: این هفته تعداد کسانی که در سال جاری میلادی قربانی قتل از قبل برنامه ریزی شده قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده اند به ۲۰۰ نفر رسید.…18 سپتامبر

اعدام دست‌کم دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج

30 اوت 18
اعدام دست‌کم دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ شهریور ۱۳۹۷:  دو زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. یکی از این زندانیان تبعه کشور افغانستان بوده است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه، حکم اعدام دست‌کم دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این دو زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند روز دوشنبه ۵ شهریور ماه جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

یکی از این زندانیان "مجتبی اسدی" نام داشت که از بند ۱۰ زندان رجایی شهر جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. زندانی دیگر که حکم وی به اجرا درآمد تبعه کشور افغانستان بود و از بند اتباع بیگانه زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم به زندان رجایی شهر منتقل شده بود. هویت این زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش احراز نشده است.

یک منبع مطلع در خصوص این زندانی تبعه افغانستان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "او از ۲۲ سال پیش به جرم قتل در زندان بود و زمانی که وی را به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر آوردند در اعتصاب غذا بود و لبانش را دوخته بود".

به همراه این دو زندانی یک زندانی دیگر به نام "شمسعلی عبداللهی" نیز برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود که با اخذ مهلت از شکات پرونده به سالن خود بازگشت.

اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۲۴۰ اعدام از میان ۵۱۷ اعدام در سال ۲۰۱۷ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.