/ IHRightsچهار نفر از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، یک نفر با اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی»… https://t.co/Rxa4Y4eZ3u22 ژانویه

‌انتقال دست‌کم یک زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام در کرج

17 ژانویه 19
‌انتقال دست‌کم یک زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام در کرج

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷: دست‌کم یک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده است، در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، پنج‌شنبه ۲۷ دی ماه، دست‌کم یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

این زندانی که هویتش سهراب نصرتی احراز شده است، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده است.

یکی از نزدیکان وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «از طرف دیوان عالی کشور سه بار به ما گفتند که حکم نقض خورده و متوقف شده است. ولی ناگهان امروز خبر دار شدیم که سهراب را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کرده اند».

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۲۴۰ اعدام از میان ۵۱۷ اعدام در سال ۲۰۱۷ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.