/ IHRightsJuvenile offender #MohammadrezaHaddadi is on death row after an unfair trial and despite evidence of his innocence.… https://t.co/809lV1JiVa17 ژوئن

سهراب نصرتی از اعدام نجات پیدا کرد

23 ژانویه 19
سهراب نصرتی از اعدام نجات پیدا کرد

سازمان حقوق بشر ایران، ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷: سهراب نصرتی، زندانی محکوم به اعدامی که قرار بود صبح روز جاری در زندان رجایی شهر کرج اعدام شود، بدون قید و شرط از سوی مادر مقتول مورد بخشش قرار گرفت.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، چهارشنبه ۳ بهمن ماه، یک زندانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در پای چوبه دار مورد بخشش بدون قید و شرط مادر مقتول قرار گرفت.

این زندانی که سهراب نصرتی نام داشت، روز پنج‌شنبه ۲۷ دی ماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.

سهراب نصرتی متهم بود، سال ۱۳۹۳ یعنی زمانی که ۲۲ سال سن داشت مرتکب قتل دوست قدیمی خود کامران فردوسیان شده است.

مادر مقتول صبح امروز در زندان رجایی شهر کرج حاضر شد و بزرگوارانه بدون قید و شرط در پای چوبه دار از اعدام سهراب نصرتی صرف نظر کرد.

هر سال صدها نفر با اتهام قتل عمد در زندان‌های ایران اعدام می‌شوند ولی طی سال‌های اخیر آمار بخشش‌ها بر اعدام‌ها فزونی گرفته و این خود نشانی بر این است که بیشتر مردم بخشش را بجای اعدام انتخاب می‌کنند.