/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

انتقال دست‌کم شش زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام در کرج

14 ژوئیه 19
انتقال دست‌کم شش زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام در کرج

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸: دست‌کم شش زندانی که به نظر میرسد همه آنها با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده اند، جهت اجرای حکم در زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز گذشته، شنبه ۲۲ تیر ماه، دست‌کم شش زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

به نظر میرسد همه این زندانیان با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده اند. احکام اعدام در زندان رجایی شهر معمولا روزهای چهارشنبه اجرا می‌شود و این زندانیان در صورتی که نتوانند رضایت شاکیان پرونده را جلب کنند و یا از ایشان مهلت بگیرند، اعدام خواهند شد.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۸ میلادی، دست‌کم ۲۷۳ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند که از این تعداد دست‌کم ۱۸۸ نفر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند. تقریبا ۶۶ درصد اعدام‌های شمارش شده این سال، یعنی ۱۸۰ مورد از سوی مقامات اعلام نشده‌اند.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.