/ IHRightsنماینده دادستان برای یک مرد میانسال که به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی برای چهارمین بار بازداشت شده، تقاضای مجازات… https://t.co/55s2G3e69W21 ژوئن

اعدام دو زندانی از جمله یک تبعه افغانستان در کاشان

9 دسامبر 19
اعدام دو زندانی از جمله یک تبعه افغانستان در کاشان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸: حکم دو زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان کاشان به اجرا درآمد. یکی از این زندانیان تبعه کشور افغانستان بوده است.

بنا به گزارش وبسایت روزنامه ایران، و به نقل از روح‌الله دهقانی دادستان عمومی و انقلاب کاشان، صبح روز جاری، دوشنبه ۱۸ آذر ماه، حکم دو زندانی در زندان کاشان به اجرا درآمد. 

هویت این دو زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند در این گزارش اعلام نشده است، اما اشاره شده که یکی از اعدامیان تبعه کشور افغانستان بوده است.

در شش ماه اول سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۱۱۰ حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران و یا در ملاءعام اجرا شده که ۸۳ مورد آن با اتهام «قتل عمد» صورت گرفته است. در این مدت رسانه‌های داخل ایران تنها ۳۷ اعدام را اعلام کردند و ۷۳ مورد دیگر از سوی منابع سازمان حقوق بشر ایران به تأیید رسیده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.