/ IHRightsJuvenile offender #MohammadrezaHaddadi is on death row after an unfair trial and despite evidence of his innocence.… https://t.co/809lV1JiVa17 ژوئن

اعدام یک زندانی در آمل

14 ژانویه 20
اعدام یک زندانی در آمل

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸: حکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان آمل به اجرا درآمد.

بنا به گزارش وبسایت روزنامه ایران، صبح روز یک‌شنبه ۲۲ دی ماه، حکم اعدام یک زندانی در زندان آمل به اجرا درآمد. هویت این زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، (م. پ)، اهل بهشهر احراز شده است.

در این گزارش همچنین آمده است که این زندانی، سال گذشته یکی از اهالی روستای رزکه آمل را به قتل رسانده بود.

طی سال ۲۰۱۹، اعدام با اتهام «قتل عمد» بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده بود.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.