/ IHRightsJuvenile offender #MohammadrezaHaddadi is on death row after an unfair trial and despite evidence of his innocence.… https://t.co/809lV1JiVa17 ژوئن

توقف اجرای حکم اعدام سه زندانی در ارومیه

23 ژانویه 20
توقف اجرای حکم اعدام سه زندانی در ارومیه

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸:  سه زندانی محکوم به مرگ در زندان مرکزی ارومیه، که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، با توقف اجرای حکم به سلول‌های خود بازگشتند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، سه زندانی که روز سه‌شنبه ۱ بهمن ماه، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند، با اخذ رضایت و یا مهلت از شکات پرونده، به سلول‌های خود بازگشتند.

این زندانی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند و سازمان حقوق بشر ایران پیشتر خبر انتقال ایشان به سلول انفرادی را منتشر کرده بود.

طی سال ۲۰۱۹، اعدام با اتهام «قتل عمد» بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده بود.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.