/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. https://t.co/JoRyLqCpvs10 ژوئیه

انتقال چندین زندانی جهت اعدام در کرج

23 ژانویه
انتقال چندین زندانی جهت اعدام در کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸:  حدود ۱۰ زندانی که غالبا با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده‌اند در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز پنج‌شنبه ۳ بهمن ماه، چندین زندانی در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

هویت دوتن از این زندانیان پیمان شیخی و داوود طالبی احراز شده که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «دوازده زندانی به سلول انفرادی منتقل شده‌اند که همه ایشان با قصاصی هستند [با اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده‌اند]».

اسامی سایر زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل شده‌اند، تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است.

احکام اعدام معمولا روزهای چهارشنبه در زندان رجایی شهر به اجرا درمیاید و این زندانیان اگر تا آن روز موفق به اخذ رضایت و یا مهلت از شکات پرونده خود نشوند، اعدام خواهند شد.

طی سال ۲۰۱۹، اعدام با اتهام «قتل عمد» بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده بود.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.