/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام یک زندانی در زنجان

28 ژانویه 20
اعدام یک زندانی در زنجان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸: حکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی زنجان به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یک‌شنبه ۶ بهمن، یک زندانی در در زندان مرکزی زنجان اعدام شد. هویت این زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، سبحان کریمی احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «سبحان از چهار، پنج سال پیش زندان بود. او در یک نزاع جمعی مرتکب قتل یکی از اهالی زرینه [از شهرهای کردستان] شده بود».

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

طی سال ۲۰۱۹، اعدام با اتهام «قتل عمد» بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده بود.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.