/ IHRightsاعدام. بس است - برنامه ۱۰۸ در این برنامه: سالگرد اعدام نواد افکاری بازداشت توماس، خواننده رپ زیرزمینی محکومیت‌های… https://t.co/RVD9OOikxY17 سپتامبر

افزایش اعدام‌های زندان مرکزی بندرعباس به سه نفر

31 ژانویه 20
افزایش اعدام‌های زندان مرکزی بندرعباس به سه نفر

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸: پیشتر خبر اعدام دو زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندان مرکزی بندرعباس اعلام شده بود. اطلاعات جدید نشان می‌دهد که در همان روز حکم یک زندانی دیگر با اتهام «قتل عمد» در این زندان اجرا شده است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر خبر اعدام دو زندانی در روز پنج‌شنبه ۳ بهمن ماه، در زندان مرکزی بندرعباس با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، از سوی این سازمان اعلام شده بود که از سوی مقامات رسمی نیز مورد تایید قرار گرفت.

اطلاعاتی که جدیداً به‌دست آمده نشان می‌دهند که در این روز حکم یک زندانی دیگر که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود نیز در این زندان به اجرا درآمده است.

یک منبع مطلع که این اطلاعات را در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار داد، هویت این زندانی را رامان محمدامینی، ۲۸ ساله عنوان کرد. اطلاعات بیشتری از جزییات پرونده این زندانی که از سال ۱۳۹۴ بازداشت و در زندان به‌سر می‌برد در دست نیست.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

طی سال ۲۰۱۹، اعدام با اتهام «قتل عمد» بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده بود.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.