/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. https://t.co/JoRyLqCpvs10 ژوئیه

اعدام دست‌کم دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج/ انتقال چند زندانی دیگر جهت اعدام

21 فوریه
اعدام دست‌کم دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج/ انتقال چند زندانی دیگر جهت اعدام

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸: حکم دو زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. یکی از زندانیان اعدام شده، از اختلالات شدید روانی رنج میبرد. همزمان چند زندانی دیگر جهت اجرای حکم به «بند امن» منتقل شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه، حکم دست‌کم دو زندانی در رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این دو زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند روز دوشنبه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

هویت یکی از زندانیانی که روز چهارشنبه اعدام شد، محمد چراغی از بند ۳ احراز شده است. دومین زندانی با نام کوچک مهرداد از بند ۱، از اختلالات شدید روانی رنج میبرد.

اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا مقامات رسمی اعلان نشده است.

گفتنی است، همزمان دست‌کم دو زندانی دیگر از زندان قزل‌حصار جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل شده بودند. از سرنوشت این دو زندانی که تبعه کشور افغانستان بودند و با اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بودند تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.

همچنین روز چهارشنبه چند زندانی دیگر جهت اجرا حکم به سلول‌های انفرادی بند امن منتقل شدند. هویت یکی از این زندانیان محمد طیبی از بند ۱ احراز شده است. وی مسيول نظافت و خدمات نگهبانی بند (زیر هشت) بود.

در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۱۱۰ حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران و یا در ملاءعام اجرا شده که ۸۳ مورد آن با اتهام «قتل عمد» صورت گرفته است.

در این مدت رسانه‌های داخل ایران تنها ۳۷ اعدام را اعلام کردند و ۷۳ مورد دیگر از سوی منابع سازمان حقوق بشر ایران به تأیید رسیده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.