/ IHRightsحکم یک شهروند #بلوچ به‌نام مهران نارویی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگر… https://t.co/xjlQTtsLhQ17 مه

ارومیه؛ انتقال شش زندانی مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام

3 آوریل
ارومیه؛ انتقال شش زندانی مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰: ساعاتی پیش، دست‌کم شش زندانی که با اتهامات «مربوط به مواد مخدر» به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. خانواده این زندانیان پس از انجام ملاقات آخر، در مقابل درب زندان تجمع اعتراضی کرده‌اند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز جاری، شنبه ۱۴ فروردین ماه، دست‌کم شش مرد در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند و آخرین ملاقات را با خانواده‌های خود انجام دادند. انتقال این زندانیان که همگی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده‌اند، با تجمع و اعتراض خانواده‌های ایشان در مقابل درب زندان همراه شد.

هویت این زندانیان صادق محی، محمد کریم محمدپور، اهل اشنویه، سلطان امیری، اهل اشنویه، احد نعمت‌وند، ابراهیم نصیرزاده، اهل ارومیه و مصطفی نصیرخواه اهل ارومیه احراز شده است.

پنج نفر از این زندانیان از بند ۱۵ و یک نفر از بند ۳-۶ جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

با اینکه حدود چهار سال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر می‌گذرد، اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند همچنان ادامه دارد. در قانون جدید جرائم مربوط به مواد مخدر، اصلاح سال ۱۳۹۶، صدور حکم اعدام به طور اخص محدود شده و به طور عام یک درجه تخفیف در برخی از موارد پیش‌بینی شده بود. 

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۵ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند.