/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام سه زندانی در رجایی شهر کرج

9 سپتامبر 21
اعدام سه زندانی در رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۰: حکم سه زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد و سه زندانی با اخذ مهلت و یا رضایت از شکات پرونده به بند بازگشتند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه، حکم اعدام سه مرد در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. هویت این سه زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند تا لحظه تنظیم این خبر به‌دست نیامده است.

منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گغتند که این سه زندانی در یک گروه شش نفره از بند ۵ این زندان به سلول انفرادی منتقل شده بودند و سه زندانی دیگر، با اخذ مهلت و یا رضایت از شاکیان پرونده به بند بازگشتند.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۱۱ اعدام از بین ۲۶۷ اعدامی که سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.