/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرج

26 اکتبر
اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ آبان ۱۴۰۰:  حکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد.

بنا به گزارش وبسایت روزنامه ایران، صبح روز روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه، حکم یک مرد در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش اعلام نشده است، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.

براساس این گزارش، این زندانی، نامزدش را با همدستی زن دیگری به قتل رسانده بود.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۱۱ اعدام از بین ۲۶۷ اعدامی که سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.