/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام پنج زندانی در رجایی شهر کرج

23 فوریه 22
اعدام پنج زندانی در رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰: حکم پنج زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه، حکم اعدام پنج مرد در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این پنج زندانی همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.

هویت دو تن از زندانیان اعدام شده، حامد عزیزی و مهران جعفری احراز شده است.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران خبر انتقال چندین زندانی به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر را اعلام کرده بود. دست‌کم ۷ زندانی دیگر، که شش نفر از ایشان با اتهام «قتل عمد» و یک تن با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند، به بندهای خود بازگشتند. مشخص نیست ۶ زندانی محکوم به قصاص نفس، موفق به اخذ رضایت از شکات پرونده شده‌اند یا مهلت برای پرداخت خون بها.

یک مبع مطلع درخصوص اعدام این پنج زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حامد عزیزی بر سر یک دختر دعوا کرده بود و شخصی را به قتل رسانده بود. مهران جعفری نیز، برادرزن خود را به قتل رسانده بود و با اینکه پدر دو بچه بود، همسرش به همراه برادرش حکم قصاص را اجرا کردند».

اعدام این پنج زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۱۱ اعدام از بین ۲۶۷ اعدامی که سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.