/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام یک زندانی در رجایی شهر کرج

4 مارس 22
اعدام یک زندانی در رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰: حکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد و چهار زندانی دیگر با اخذ مهلت و یا رضایت از شکات پرونده به بندهای خود بازگشتند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه، ۵ مرد در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم به‌پای چوبه دار برده شدند. از بین این پنج زندانی، حکم یک تن به‌نام وحید موسوی، که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود به اجرا درآمد و چهار زندانی دیگر با اخذ رضایت و یا مهلت از شکات پرونده به بند بازگشتند.

به گزارش وبسایت حقوق بشر در ایران، که نخستین بار این خبر را منتشر کرد، وحید موسوی از بند ۱، سالن ۳ زندان رجایی شهر به‌پای چوبه دار رفته بود.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۱۱ اعدام از بین ۲۶۷ اعدامی که سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.