/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

انتقال دست‌کم ۴ زندانی در زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی جهت اعدام

14 ژوئن 22
انتقال دست‌کم ۴ زندانی در زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی جهت اعدام

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱: دست‌کم چهار زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده‌اند، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی روزهای گذشته، دست‌کم چهار زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. این چهار زندانی همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده‌اند.

هویت یکی از این چهار زندانی، محمد شکری احراز شده است.

گفته شده، حکم این چهار زندانی درصورتی که نتوانند از شکات پرونده خود رضایت یا مهلت اخذ کنند، روز آینده به اجرا درخواهد آمد.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۸۳ اعدام از بین ۳۳۳ اعدامی که سال ۲۰۲۱ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.