/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

انتقال چندین زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام در زندان رجایی شهر کرج

26 ژوئن 22
انتقال چندین زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام در زندان رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ تیر ۱۴۰۱: چندین زندانی مرد که گفته می‌شود همه آنها با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده‌اند، در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز شنبه، ۴ تیر ماه، چندین مرد زندانی در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. این زندانیان که گفته می‌شود همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده‌اند، قرار است صبح روز چهارشنبه به پای چوبه دار بروند.

هویت یکی از این زندانیان پیمان موسوی احراز شده که از بند ۱ این زندان به سلول انفرادی منتقل شده است.

یک منبع مطلع درخصوص انتقال این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفت که حدود ۱۰ نفر به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۸۳ اعدام از بین ۳۳۳ اعدامی که سال ۲۰۲۱ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.