/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام چهار زندانی در رجایی شهر کرج

16 ژوئن 23
اعدام چهار زندانی در رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۶ خرداد ۱۴۰۲: صبح روز سه‌شنبه، حکم اعدام چهار زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه، حکم اعدام چهار مرد در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. هویت دو تن از این چهار زندانی که همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، وحید دین‌پژوه و حامد احمدی، هر دو از سالن ۲ بند ۱ احراز شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، تنها اعدام یکی از این چهار زندانی از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلام شده است. به گزارش جوان آنلاین، یکی از زندانیان اعدام شده، متهم بود که سال ۱۳۹۸، همسر خود را به قتل رسانده است.

اعدام سه زندانی دیگر تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.