/ IHRightsخواهر #مریم_فرجی گفت که او در زمان بازجویی پس از بازداشت در دی‌ماه ۱۳۹۶، مورد توهین، از جمله «توهین‌های ناموسی» قرا… https://t.co/gs02Z5uNkW14 ژوئیه

نه به اعدام؛ آری به انسانیت

27 فوریه
نه به اعدام؛ آری به انسانیت
این طرح را سولماز اسماعیل‌زالی برای انتشار در اختیار سازمان حقوق بشر ایران گذاشته است.