/ IHRightsتهران (کارگر شمالی)- اعتراضات شبانه ادامه دارد. شنبه ۹ مهر ماه #MahsaAmini #IranProtests #Oplran https://t.co/S34qFSbD6j01 اکتبر

با تسبیح شریعت طناب دار می‌بافند

12 اوت 18
با تسبیح شریعت طناب دار می‌بافند
این طرح را سولماز اسماعیل‌زالی برای انتشار در اختیار سازمان حقوق بشر ایران گذاشته است.