/ IHRightsصبح روز گذشته دو زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند در زندان شهرکرد اعدام شدند.… https://t.co/VW1iEkeAU315 اکتبر

با تسبیح شریعت طناب دار می‌بافند

12 اوت
با تسبیح شریعت طناب دار می‌بافند
این طرح را سولماز اسماعیل‌زالی برای انتشار در اختیار سازمان حقوق بشر ایران گذاشته است.