/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 نوامبر

تلویزیون حقوق بشر ایران - برنامه بیست و سوم

1 ژوئن 16
شامل گفتگوهایی با علی (آبتین) طبرزدی درباره بازداشت پدرش حشمت الله طبرزدی توسط نیروهای امنیتی در تهران، امجد حسین پناهی درباره وضعیت وخیم جسمی محمدصدیق کبودوند در پی اعتصاب غذا در زندان، عادله رزم آرا، از شاگردان محمدعلی طاهری و مدرس کلاس های عرفان حلقه، درباره بازداشت وی و پرونده سازی نهادهای امنیتی برای محمدعلی طاهری، و رضا شریفی بوکانی، فعال مدنی کرد که می گوید پس از بازداشت در ابتدا توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی به هفت سال زندان محکوم شده بود، حکمی که نقض شد.