/ IHRightsRT @IHRights: اگر مدارک و اسنادی در مورد کشته‌شدگان دارید، از طریق شماره زیر می‌توانید با سازمان حقوق بشر ایران تماس بگیرید. #اعتراضات_سراس…05 اکتبر

سوال سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران از جواد ظریف و پاسخ ظریف درباره ادامه نقض حقوق بشر

22 ژوئن 16
روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه در سمیناری که با میزبانی انستیتوی مطالعات صلح نروژ برگزار شد محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران از آقای محمدجواد ظریف سئوال کرد. ویدئوی این سؤال و پاسخ ظریف را اینجا مشاهده میکنید.