/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 نوامبر

سخنان سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در میزگرد ایران ۶ امین کنگره علیه مجازات اعدام در اسلو

27 ژوئن 16
۶ امین کنگره علیه مجازات اعدام در اسلو