/ IHRightsRT @IHRights: اگر مدارک و اسنادی در مورد کشته‌شدگان دارید، از طریق شماره زیر می‌توانید با سازمان حقوق بشر ایران تماس بگیرید. #اعتراضات_سراس…05 اکتبر

اعدام بس است (برنامه ۶۱) گزارش ویژه

21 اوت 17
تاریخ قصاص از عهد باستان تا امروز