/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 نوامبر

اعدام بس است (برنامه ۶۲)

1 سپتامبر 17
در این برنامه: اخبار نامه هاشم خواستار به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و خانم عاصمه جهانگیر در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ نامه ابوبکر رستمی دانشجوی بلفوج محکوم به اعدام، به دبیرکل سازمان مللی متحد و عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران صدای آنها: سخنان آیت‌الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی در رابطه با اعدام‌های دهه ۶۰ اعتصاب غذای زندانیان گوهردشت گزارشی از تجمع در مقابل اتحادیه اروپا در ح