/ IHRightsچهار نفر از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، یک نفر با اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی»… https://t.co/Rxa4Y4eZ3u22 ژانویه

درخواست خانواده حسین‌پناهی از تمامی کنش‌گران: در برابر حکم اعدام رامین سکوت نکنید

28 مه 18
سازمان حقوق بشر ایران، ۷ خرداد ۱۳۹۷: امجد حسین‌پناهی، برادر رامین حسین‌پناهی که حکم اعدام او تأیید شده و گفته می‌شود که پس از ماه رمضان اجرا خواهد شد، در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران، از تمامی سازمان‌های حقوق بشری و کنشگران خواست تا همان‌گونه که رامین علیه حکم اعدام و در جهت احقاق حقوق زندانیان سیاسی مبارزه می‌کرد، در برابر حکم اعدام او سکوت نکنند. امجد حسین‌پناهی از موارد نقض حقوق برادران خود، از جمله ضرب و شتم در زندان و ممانعت از درمان آن‌ها و فشار روی خانواده‌اش سخن گفت.