/ IHRightsRT @iranhr: این هفته تعداد کسانی که در سال جاری میلادی قربانی قتل از قبل برنامه ریزی شده قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده اند به ۲۰۰ نفر رسید.…18 سپتامبر

اعدام بس است (برنامه ۶۵)

29 ژوئن 18
گفتگوی آغازین محمود امیری ‌مقدم در رابطه با بازگشت «اعدام بس است» پرونده ویژه اعدام محمد ثلاث : گفنگو با وحید بهشتی،فعال حقوق دراویش گنابادی» و نماهنگ «سیصد گل سرخ» از داریوش پرونده ویژه رامین حسین|پناهی: گفتگو با حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین، اعتراض‌ها در ایران و جهان علیه حکم اعدام برای رامین، ترانه‌ای ازشهریار قنبری برای رامین حسین‌پناهی