/ IHRightsخواهر #مریم_فرجی گفت که او در زمان بازجویی پس از بازداشت در دی‌ماه ۱۳۹۶، مورد توهین، از جمله «توهین‌های ناموسی» قرا… https://t.co/gs02Z5uNkW14 ژوئیه

اعدام بس است (برنامه ۶۵)

29 ژوئن
گفتگوی آغازین محمود امیری ‌مقدم در رابطه با بازگشت «اعدام بس است» پرونده ویژه اعدام محمد ثلاث : گفنگو با وحید بهشتی،فعال حقوق دراویش گنابادی» و نماهنگ «سیصد گل سرخ» از داریوش پرونده ویژه رامین حسین|پناهی: گفتگو با حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین، اعتراض‌ها در ایران و جهان علیه حکم اعدام برای رامین، ترانه‌ای ازشهریار قنبری برای رامین حسین‌پناهی