/ IHRightsیک زندانی که با اتهام «#قتل عمد درحین #سرقت_مسلحانه» به #قصاص_نفس (اعدام) محکوم شده، در زندان مرکزی #سنندج جهت اجرا… https://t.co/rrCjrQCO4G20 اکتبر

اعدام بس است (برنامه ۶۵) پرونده ویژه رامین حسین‌پناهی

4 ژوئیه 18
پرونده ویژه رامین حسین‌پناهی