/ IHRightsدر قانون مدنی ایران زن اساسا #حق_طلاق ندارد. ریشه این قانون تبعیض‌آمیز کجاست؟ در مقاله‌ای از @Ehsan_HoZa بخوانید:… https://t.co/AnnjmYmm8y20 مه

اعدام بس است (شماره ۷۲) مخالفت با اعدام مردم عادی

9 فوریه
مخالفت مردم عادی در جمهوری اسلامی با اعدام مفسدان اقتصادی