/ IHRightsRT @AbanTribunal: در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان در جریان است و مرحله نوینی از مقاومت و تداوم را به نمایش می‌گذارد، قضات #دادگ…27 سپتامبر

اعدام بس است (برنامه ۷۳)

25 فوریه 19
در این برنامه: گفتگو با محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با کنگره جهانی علیبه اعدام در بروکسل کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» ادامه دارد. حمایت شخصیت‌های هنری از این کارزار در جمهوری اسلامی فیلم‌های علیه قصاص رابه باد انتقاد می‌گیرند، در دیگر کشورها تقدیر می‌کنند گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد اعدام در جهان و چند خبر دیگر