/ IHRightsیک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی زنجان اعدام شد.… https://t.co/yAKImQXlfp22 مارس

اعدام بس است (برنامه ۷۳)

25 فوریه
در این برنامه: گفتگو با محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با کنگره جهانی علیبه اعدام در بروکسل کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» ادامه دارد. حمایت شخصیت‌های هنری از این کارزار در جمهوری اسلامی فیلم‌های علیه قصاص رابه باد انتقاد می‌گیرند، در دیگر کشورها تقدیر می‌کنند گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد اعدام در جهان و چند خبر دیگر