/ IHRightsامیرسالار داوودی با هفت اتهام روبرو شده و در زندان اوین محروم از تلفن و ملاقات منظم با خانواده و وکیل در انتظار بر… https://t.co/xgZ7u2tkx722 آوریل

شصت ثانیه علیه اعدام: حمیدرضا جاودان

11 فوریه
حمیدرضا جاوودان، بازیگر تئاتر و سینما، هم به کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست