/ IHRightsبیش از پنج زندانی محکوم به مرگ در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.… https://t.co/X1te5ta5Ot26 ژوئن

اعدام بس است (برنامه ۷۴) گفتگو با ویدا مهران‌نیا

12 آوریل
ویدا مهران‌نیا، همسر دکتر احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی - ایرانی است که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است و در زندان اوین نگهداری می‌شود