/ IHRightsیک زندانی که به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام ) محکوم شده بود، در ملأعام در خنداب به دار کشیده شد. https://t.co/QxHq3C0DAZ16 ژوئیه

اعدام بس است - برنامه ۷۵

15 مه
در این برنامه اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ادامه دارد گزارش سالانه عفو بین‌الملل در رابطه با اعدام در ایران و جهان »چهره جنایت»، ناقضان حقوق بشر در ۴۰ سال جمهوری اسلامی «کوک، کوله و کول» ، کای در رابطه با اعدام از شعله پاکروان نگاهی به «زیر تیغ»، سریالی درباره قصاص