/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. https://t.co/JoRyLqCpvs10 ژوئیه

اعدام بس است - برنامه ۷۵

15 مه 19
در این برنامه اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ادامه دارد گزارش سالانه عفو بین‌الملل در رابطه با اعدام در ایران و جهان »چهره جنایت»، ناقضان حقوق بشر در ۴۰ سال جمهوری اسلامی «کوک، کوله و کول» ، کای در رابطه با اعدام از شعله پاکروان نگاهی به «زیر تیغ»، سریالی درباره قصاص