/ IHRights#هیراد_پیربداقی، فعال کارگری که از یک ماه پیش بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوین به‌سر میبرد، از سوی وزارت اطلاعات برا… https://t.co/84aoDzPpqL07 دسامبر

شصت ثانیه علیه اعدام: فرزاد صیفیکاران

25 مه 19
فرزاد صیفیکاران هم به کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست