/ IHRightsیک زندانی که با اتهام «#قتل عمد درحین #سرقت_مسلحانه» به #قصاص_نفس (اعدام) محکوم شده، در زندان مرکزی #سنندج جهت اجرا… https://t.co/rrCjrQCO4G20 اکتبر

اعدام بس است - برنامه ۸۵

23 سپتامبر
در این برنامه ماشین اعدام جمهوری اسلامی شتاب گرفته است. فریاد اعتراض برادر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام گفتگو با محمود امیری مقدم، بنیان‌گزار و مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ارتباط با موج جدید اعدام‌ها میثاق ملی برای حذف مجازات اعدام در نظام آینده گفتگو با حسین موسویان، رئیس هیات اجرائی جبهه ملی ایران و حشمت طبرزدی، دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران