/ IHRightsبرنامه «اعدام بس است» در شبکه «یور تایم»؛ پنج‌شنبه‌ها ساعت ۹ شب تهران https://t.co/uwOVmuQv7u25 فوریه

اعدام بس است - برنامه ۸۶

6 اکتبر 20
در این برنامه: خطر اعدام پنج زندانی عرب نظرسنجی رادیو زمانه: ۸۰ درصد مخالف مجازات اعدام میثاق ملی برای حذف مجازات اعدام: نظر جبهه ملی ایران، اتحاد جمهوری‌خواهان و همبستگی ملی جمهوری‌خواهان