/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام شمس‌الدین سلیمانی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی… https://t.co/n0dyKnmHI415 ژانویه

اعدام بس است - برنامه ۸۶

6 اکتبر 20
در این برنامه: خطر اعدام پنج زندانی عرب نظرسنجی رادیو زمانه: ۸۰ درصد مخالف مجازات اعدام میثاق ملی برای حذف مجازات اعدام: نظر جبهه ملی ایران، اتحاد جمهوری‌خواهان و همبستگی ملی جمهوری‌خواهان