/ IHRightsRT @iranhr: این هفته تعداد کسانی که در سال جاری میلادی قربانی قتل از قبل برنامه ریزی شده قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده اند به ۲۰۰ نفر رسید.…18 سپتامبر

ميثاق ملی برای حذف مجازات اعدام - بخش چهارم

24 آوریل
ميثاق ملی برای حذف مجازات اعدام، گفتگوهای برنامه اعدام بس است و سازمان حقوق بشر ایران با رهبران احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون در رابطه با مجازات اعدام و لزوم لغو آن در نظام آینده است. در این مستند رهبران سیاسی به چهار پرسش پاسخ می‌دهند. بخش چهارم پاسخ به پرسش چهارم است.