/ IHRightsنامه #نرگس_محمدی به #انریک_مورا: «چطور است که شما برای ادامه مذاکرات با حکومت ایران می‌توانید به ایران سفر کنید و ح… https://t.co/0riqk70L0105 اوت

اعدام بس است - برنامه ۹۰

14 مه
در این برنامه: اخبار مربوط به اعدام در ایران و جهان معرفی کتاب صداهای کشتار نگاهی به فیلم «شیطان وجود ندارد» محمد رسول‌اف گفتگو با فرزندان جمشید شارمهد