/ IHRightsRT @IHRights: اگر مدارک و اسنادی در مورد کشته‌شدگان دارید، از طریق شماره زیر می‌توانید با سازمان حقوق بشر ایران تماس بگیرید. #اعتراضات_سراس…05 اکتبر

اعدام بس است - برنامه ۱۰۶

6 سپتامبر 21
در این برنامه: احتمال اعدام حيدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در ساعات آینده گفتگو با محمود امیری مقدم در رابطه با نقش هنر و هنرمندان در فرهنگ‌ سازی علیه مجازات اعدام نگاهی به سه فیلم ( پایان شیرین، قصیده گاو سفید و شیطان وجود ندارد) در رابطه با اعدام