/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

اعدام بس است - برنامه ۱۰۷

11 سپتامبر
ویژه برنامه موزیکال «پایان شیرین»، کاری از گروه کیوسک و آرش سبحانی در گفتگو با حمیدرضا صفی‌پور - تهیه کننده کاژه مهریزی - مدیر هنری و تصویری