/ IHRightsRT @iranhr: اگر آن‌گونه که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، پلیس بین الملل #شهروز_سخنوری را تحویل #ایران داده باشد، آنگاه آنان نیز در #اع…17 اوت

اعدام بس است - برنامه ۱۱۱

9 اکتبر 21
در این برنامه: نشست سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با اعدام زنان در ایران و پاکستان با شرکت محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و سارا بلال، مدیر پروژه عدالت پاکستان، گفتگو با پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان، در رابطه با اعدام زنان در جمهوری اسلامی